CORONAVIRUS jaro 2020

Březen, 2020

Rozhodnutí klubového výboru ohledně činnosti na kynologickém cvičišti po dobu mimořádného stavu v celé republice/ Evropě/ světe ve vztahu k nebezpečí rozšiřování koronaviru:
1/ každý člen klubu se musí řídit nařízením vlády, doporučením odborníků na epidemiologické ohrožení
( v současné době je vyhlášená karanténa sportovišť a neměly by být otevřené)
2/ JE ZASTAVEN NÁBOR/ PŘIJÍMANÍ NOVÝCH ČLENŮ. (staří členové: nepouštějte nové lidi na cvičák dokud nebude po této epidemiologické hrozbě)
3/ VEŘEJNOST INFORUJEME, ŽE Z TOHOTO DŮVODU NEBUDEME ORGANIZOVAT JARNÍ PSÍ ŠKOLKU.

Nedodržení těchto pravidel bude vyhodnoceno členskou schůzí.