cvičení s Danou sobota: NOVÍ ZÁJEMCI, HLASTE SE

Říjen, 2018

Z loňského školního roku se mi přihlásil pouze jeden zájemce na pokračování základního výcviku v sobotu.
Prostor pro základní výcvik v sobotu je určen na 8:00 a bude trvat do 9:30.
Přednost budou mít členové klubu, které doplním novými zájemci.
Noví zájemci o základní výcvik/ výchovu psa, máte šanci, kontaktujte mne na tel. 606 175 667.
Dana