cvičení s Danou sobota: NOVÍ ZÁJEMCI, HLASTE SE

Únor, 2019

Prostor pro základní výcvik v sobotu je určen na 8:30 a bude trvat do 10:00.
Přednost budou mít členové klubu, které doplním novými zájemci.
Noví zájemci o základní výcvik/ výchovu psa, máte šanci, kontaktujte mne na tel. 606 175 667.
Dana