PES Z KLUBU PO VÁŽNÉ OPERACI

Listopad, 2018

Předsedkyně klubu vyzývá všechny členy, kteří cvičí sami na cvičáku, aby nedovolovali svým psům se bavit takovou činností, která vede k ničení hraček a výcvikových pomůcek a ty pak zůstávají vámi neuklizené na ploše.
A je jedno, zda je to vaše hračka nebo výcviková pomůcka klubová.
Na cvičáku se psem máte cvičit a stále mít jeho činnost pod kontrolou.
Nesmí se stát, že si neuklidíte poničené výcvikové pomůcky z plochy.
Ty by mohly být příčinou těžkých zdravotních problémů pro jiného psa, který by takovou věc našel a sežral.
Výcvikáři, kteří vedou tréninky skupinek, tuto dobrou zásadu vyžadují a dodržují.
Děkuji, že budete tuto zásadu dodržovat.