agility skupina x povinnost odpracovat brigády na rok 2022

Duben, 2022

příspěvek 1000,-Kč na nákup nové překážky KLADINA pro agility, tato platba plně nahrazuje povinnost odpracovat
10 brigádnických hodin v roce 2022 (ale pokud člen klubu uzná, že je třeba přiložit ruku k dílu, klub to ocení)

Kamila Sedláčková (2.000)
Štěpánka Míšková
Radka Míšková
Daniela Janků
Eliška Zlámalová
Andrea Zetková
Dana Straková