Výcvikář: Filip Holomek (+420 605 164 105)
Figurant: Filip Holomek

Tréninky v letním období: neděle od 8:00-10.30 poslušnosti od 10.30 obrany

Zkoušky 3.6.

Červen, 2018

Zkoušky zahájil rozhodčí Miroslav Vávra spolu s vedoucím zkoušek Arnoštem Urblíkem nástupem u chaty v 8.00 hodin. kde nastoupilo 6 psovodů  se psi

Po nástupu  proběhli poslušnosti Šárky a |Jenny a Petra a Odety, zkoušky UPr.2 oba psovodi na zkoušce uspěli.

Po těchto dvou poslušnostech se odjelo na stopy, po té následovali poslušnosti a obrany.

Zkoušky ukončil vedoucí zkoušek a rozhodčí a všem 6-ti psovodům pogratuloval ke splnění zkoušek.

Děkuji všem kteří se zúčastnili a připravovali zkoušky.

Petr

 

 


Martina Magnoli Klimešová v Uherském Brodě ?

Červen, 2018

scifi nebo možná věc?
Pokoušíme se s Kamilou zorganizovat jednodenní seminář pro všechny členy našeho klubu, kteří hledají odpovědi na otázky typu: “ Proč můj pes neumí?“ “ Jak psa naučit?“ „Chápe pes co po něm chci?“
termín je velmi šibeniční = poslední červnová sobota. Upřesníme po 25.6.
Martina se, bohužel pro všechny české kynology, stěhuje do Itálie a tak se chytáme poslední možnosti seznámit naše členy s několikanásobnou mistryní světa v agility.
Prosím, aby sporťáci NEPŘESTÁVALI číst.
Seminář nebude vůbec o agility.
Kdo zná moji belgičanku z nedělních cvičáků ví, že ukočírovat její temperament dá fušku a to má teprve 9 měsíců. Co s ní až bude v plné síle dvou let?…. A na tyto problémy ví Martina najít řešení.
Celá Evropa se snaží dostat na své semináře Martinu. Martina vychází ze svých zkušeností se svými psy, vzdělává se ve světě, není strnulá ve vývoji výcviku, stále vše vylepšuje a zdokonaluje.
Když má problém se svým psem neváhá, vezme psa a letí ho řešit do Kanady.
Seminář bude teoretický s praktickými ukázkami na třech psech.
Upíšete se a bude vás mrzet, že neumíte těsnopis, abyste stihli zaznačit vše, co bude vyřčeno a předvedeno.
Naše finanční rozvaha je zatím taková, že při počtu 10 lidí by každý účastník platil cca 400,-Kč
Bude-li více zájemců, bude klesat i částka na hlavu.
Celý seminář bude stát 10.000,- Kč
Větší polovinu chceme uhradit z dotace města.
Ale také chceme, aby se na semináři finančně podíleli i sami účastníci, aby si ho více vážili.
Pro koho je seminář užitečný: 1/ začátečníci ze sobotního Danina cvičení (všem vám to doporučuji)
2/ holky agiliťačky ( tam už není potřeba snad nic doporučovat, vy samy víte, že Čebín nás vždy posunuje vpřed)
3/ sporťáci, kteří chcete pracovat opravdu na dobrém základě, kdy jste si jisti, že pes rozumí a chápe, co po něm chcete.
PROSÍM TY, KTEŘÍ BY O SEMINÁŘI UVAŽOVALI, ABY SE PROJEVILI A DALI VĚDĚT DANĚ NEBO KAMILE.
Seminář může být za každého počasí.


Zúčastnili jsme se Bílokarpatských slavností v neděli 10.6.2018

Červen, 2018

Naše aktivní účast na akci města, která trvá 3 dny a probíhá na mnoha místech města, se stala už tradicí.
Na louce na muzeem jsme se v neděli dopoledne mezi 9:30 až 11:30 předvedli práci se psy, na kterou se náš klub specializuje: agility, základní výcvik a sportovní výcvik.
Část, která ukazovala výslednou letitou tréninkovou práci se psem = parkurový běh se psem, připravila Štěpánka Míšková.
Ukázky nácviku jednotlivých kroků, které jednou dovedou psa na start agility závodů, připravila Kamila Sedláčková a navíc pobavila i malé diváky zapojením do cviků, které běžně provádíme se psy.
Sportovní kynologii předváděla skupina pod vedením Petra Pochylého a Filipa Holomka.
Věříme, že divákům se naše práce líbila.
V GALERII se objeví fotky z akce, jen co je Petra Bartáčková stihne zpracovat.
Děkuji všem členům klubu, kteří se aktivně podíleli na předvedení práce klubu, ostatním členům a rodinným příslušníkům za podporu na místě.
Touto akcí byl splněn další bod USNESENÍ z poslední členské schůze.


mm_ckno_plakat_a4

Červen, 2018

Zkoušky

Červen, 2018

Zkoušky v klubu začínají v 8,00 nástupem u chaty, všichni zkouškaři nejpozději v 7.45 na chatě.

Petr


Upozornění

Květen, 2018

Jak již psala Dana v  neděli 3.6. proběhnou na našem cvičišti a přilehlé louce zkoušky sportovní kynologie proto v tento den bude umožněn přístup na cvičiště a přilehlou louku POUZE ZKOUŠKAŘŮM. Informace důležitá zejména pro základní výcvik vedený p. Lysoňkem

A ten komu se hárá fena nevstupujte  na cvičiště od pátku 1.6.

Děkujeme  za pochopení

Petr

 


CHLAPSKÁ brigáda sobotu 12.5.2018 proběhla

Květen, 2018

Jirka Moravec, Slávek Zlámal, Vlastik Šmíd a Jarek Míšek si potrápili hlavičky a připravili plochu pro třetí sadu kotců.
Stále však práce není dokončená: poslední trojkotec stojí na dost nevhodném terénu a přístupová pole před kotci bylo také v plánu vydláždit.
Stihneme to do termínu zkoušek?
Prosím hlavní organizátory této práce (I. Kunharta a T. Lysoňka), aby se domluvili se členy klubu, stanovili termín a svolali brigádu.
Dana


Úspěch naší členky

Květen, 2018

Dne 8.5. 2018 Šárka  se svou fenkou Jenny Japedo úspěšně vykonala zkoušku IPO 1. Tímto jí blahopřejeme.

Petr


Výstava Zlechov

Květen, 2018

Dne 6.5. proběhla výstava Německých ovčáků které jsme se zúčastnili s naší nejmladší fenkou Amali Agnite ve třídě mladých fen a byla nám zadána známka VD (velmi dobrá) která je potřebná pro další  uchovnění.

Petr a Šárka


STOPAŘSKÝ ZÁVOD 21.4.2018 Vítkov Klokočov

Květen, 2018

Roman Kulanovič a Uty z Huckelovy vily 3. místo FPR3
Roman Kulanovič a Dara Cora 4. místo FPR2
Máme radost, že se daří a gratulujeme.
D.


jarní brigáda sobota 21/4/2018 proběhla

Duben, 2018

Děkuji všem cca 20 členům klubu, kteří tuto sobotu přišli a udělali velký kus práce:
“ starší dorostenky“ uklidily chatu, natřely překážky.
Mužům se podařilo usazení 2 kotců na nové vydlážděné místo, dosekala se nepřístupná místa křoviňákem, motorovou pilou se ořezaly stromy, stará propagační skříňka se demontovala a odcestovala na „repas“, navozila se hlína z nedalekého staveniště a vyrovnaly se díry a propadlá místa na cvičáku.
“ Mladší dorostenky“ vyklidily obě výcvikové boudy, pomohly odvézt pytle s nepořádkem do sběrného dvora, napytlovaly nové zátěže k překážkám, pomohly vyhrabal listí kolem plotu, posbíraly popadané haluze po cvičáku a odvezly vše na ohniště k chatě.
DĚKUJI VŠEM, KTEŘÍ UDĚLALI KUS PRÁCE PRO KLUB.

Navrhuji v sobotu 12. nebo 19. května sejít se v minimálně počtu 6 chlapů a dodělat druhou půlku kotců, které nejsou ještě usazené pevně na dlaždicích. Aby do termínu zkoušek byly odkládačky “ v cajku“.
Vyjádřete se k navrhovaným termínům.
předsedkyně


stopařský závod Holešov 7.-8. dubna 2018

Duben, 2018

Roman Kulanovič a fena BO malinois Dara zkouška FPR 2 1. místo
Roman Kulanovič a fena BO malinois Uta zkouška FPR 3 1. místo
Gratulujeme.
předsedkyně


ZKOUŠKY

Březen, 2018

POZOR změna termínu zkoušek ten je 3.6. rozhodčí Miroslav Vávra

Petr


Akce 2018

Březen, 2018

Přidány nové kynologické akce mrkněte na to

Petr


ČLENSKÁ SCHŮZE 11. února 2018 proběhla

Únor, 2018

Předsedkyně klubu děkuje za téměř 100% účast všech členů KK UB, tím pádem bylo možné projednat a hlasovat o důležitých věcech v životě klubu.

* proběhla kontrola očkovacích průkazů psů
* byly vybrána příspěvky členů na rok 2018 (= 400,- Kč)
* byly doplaceny neodpracované brigády za minulý rok
* probrali jsme v diskusi kam směřovat výcvik, popřípadě celý spolek.

Usnesení z členské schůze
1. členská schůze (dále jen ČS) vzala na vědomí zprávy členů výboru o činnosti klubu v roce 2017
2. ČS vzala na vědomí zprávu revizní komise za rok 2017
3. výbor dostal od ČS svolení k tomu, aby mohl zprostit člena klubu od povinnosti odpracovat za rok
10 brigádnických hodin, pokud si podá do konce měsíce března 2018 písemnou žádost nebo ústní žádost
v rámci jednání ČS. Písemnou žádost o zproštění povinnosti odpracovat brigádnické hodiny může výbor přijat i během kalendářního roku, pokud nastane těžká situace v životě člena klubu
4. Členové klubu si přejí, aby byl vyslán zájemce o figurantskou práci na všechny kurzy, školení či semináře, které bude pořádat MSKS
5. ČS rozhodla o další spolupráci s městem Uherský Brod, klub se zúčastní 1 akce pro veřejnost, kde bude předveden výcvik psů.
6. ČS rozhodla, že každý člen má povinnost odpracovat za rok 10 brigádnických hodin. V případě, že se tak nestane, je člen povinen doplatit 100,-Kč za každou neodpracovanou hodinu
7. ČS rozhodla o tom, že prodloužení členství v klubu na další rok je podmíněno tím, že do termínu členské schůze musí mít člen klubu splněny všechny povinnosti vůči klubu – tzn. zaplatit členské poplatky na daný rok a odpracovat nebo doplatit brigády za rok předešlý. Pokud toto nesplní, nebude členství automaticky prodlouženo a výbor to bude chápat jako projev vůle člena nepokračovat v členství
v kynologickém klubu UB. K povinnosti každého člena klubu patří i účast na členské schůzi, v případě neúčasti z vážných důvodů je povinností člena klub se ze schůze omluvit některému z členů výboru klubu
8. ČS pověřuje výbor, aby zaslal oficiální žádost na předsednictvo MSKS ohledně řešení sporného zdvojeného členství Michala Kašného v organizacích MSKS
9.ČS ukládá výboru, aby se zjistily informace o pozemku naproti cvičáku – jméno majitele a jestli by se dal pozemek koupit nebo dlouhodobě pronajmout

Máme před sebou rok na kynologickou činnost.
Další členská schůze bude svolána za rok za předpokladu, že se neudá v klubu něco tak důležitého, k čemu by bylo třeba svolat celou členskou základnu v dřívějším termínu.

předsedkyně KK UB


SEMINÁŘ S FRANTIŠKEM ŠUSTOU 17/12/2017

Listopad, 2017

známým etologem a trenérem zvířat z pražské ZOO byl v Brodě na celodenním semináři:
Dopolední přednášky na střední zemědělské škole se účastnilo 7 našich členek.
Odpolední praktické části na Vazové se zúčastnily dvě naše členky.


Galerie

Listopad, 2017

Opět funguje galerie tak mrkněte na fotky z 65.výročí, semináře a zkoušek.

Petr


Úspěch našeho člena

Listopad, 2017

Roman se zúčastnil 21.10. stopařského závodu v Holešově, kde obsadil 3. místo. Soutěžil v kategorii SPr 2.


WUSV 2017

Říjen, 2017

Zase celá naše kynologická rodina žila WUSV  a držela palce naší reprezentaci od 4.10 až do 8.10. a zadařilose.

Velká gratulace celé naší reprezentaci a hlavně Markovi s Orexem za výborné 2. místo

1. místo: Rainer Naschke (DE) a Debby vom Eisernen Kreuz, 96-96-94, celkem 286 bodů
2. místo: Marek Černý (CZ) a Extreme Orex Aykmar, 93-93-96, celkem 282 bodů
3. místo: Michael Diehl (USA) a Gazze von der kleinen Birke, 90-96-95, celkem 281 bodů

Nejlepší stopa: 98 bodů: Tamara Romer (CH) a O’Shrek von der Friesenklippe
Nejlepší poslušnost: 98 bodů: Ralph Gilby (CA) a Elk von Daechsel
Nejlepší obrana: 97 bodů: Adriana Nagyová (SK) a Gero z Berounské bašty

Týmy:
1. místo: Německo, 834 bodů
2. místo: Česká republika, 828 bodů
3. místo: Švýcarsko, 820 bodů

 

Petr a Šárka


ZÁKLADNÍ VÝCVIK PRO NOVÉ ZÁJEMCE (ZAČÁTEČNÍKY) O SPORTOVNÍ KYNOLOGII

Říjen, 2017

Od tohoto roku máme v klubu staronového výcvikáře pro úplné začátečníky, kteří by se chtěli věnovat v budoucnosti sportovní kynologii.
Zájemci o takový výcvik obracejte se na pana Antonína Lysoňka, tel.: 730 189 190
Je ochoten se věnovat nováčkům během nedělního sportovního výcviku.
Bližší podrobnosti o termínech výcviku a pomůckách potřebným k výcviku si už dojednávejte s panem Lysoňkem.
předsedkyně KK UB


Cvičák 27.8.

Říjen, 2017

Někdo opakovaně nechává hrabat psa na cvičišti kousek od boudy směrem ke kotcům viz foto. Loni se nám v takové jámě zranila fena.

Tento člověk opakovaně porušuje řád cvičiště a pokud se to bude zase opakovat budu požadovat po výboru projednání  odebrání tomuto člověku  klíčků od cvičiště nebo jeho vyloučení z klubu.

Petr

PŘIPOJUJI SE K PETROVI A JEHO ROZHOŘČENÍ.
KDO AKTIVNĚ POUŽÍVÁ CVIČÁK, NIKDY BY NEMĚL DOVOLIT, ABY TERÉN, PO KTERÉM SE POHYBUJE PES NEBO ČLOVĚK, BYL TAK NEBEZPEČNÝ, JAK JE VIDĚT NA FOTOGRAFIÍCH.
OPRAVDOVÝ SPORŤÁK I AGILIŤÁK POTŘEBUJE PSA MÍT V RYCHLOSTI A NA TAKOVÉM TERÉNU HROZÍ VELKÝ MALÉR.
POKUD PŘICHÁZÍTE NA CVIČÁK S VÍCE PSY, ODLOŽTE DO ODKLÁDACÍHO KOTCE TY, SE KTERÝMI PRÁVĚ NECVIČÍTE.
NEBO I VŠECHNY, POKUD SI POTŘEBUJETE NĚCO NA CVIČÁKU PŘIPRAVIT KE CVIČENÍ.
PES NA CVIČÁKU BUĎ PRACUJE POD VAŠIM DOHLEDEM NEBO MÁ BÝT ODLOŽENÝ V KOTCI.
CVIČÁK NENI OPLOCENÁ LOUKA PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSA/PSŮ A PSOVOD V TÉ DOBĚ NEMÁ ZDÁNÍ, CO MU PES VLASTNĚ DĚLÁ.
A NEHLEDĚ NA TO, ŽE POKUD BY SE I NĚCO TAKOVÉHO STALO, NEODEJDU ZE CVIČÁKU DŘÍVE NEŽ JÁMU ZASYPU A UDUSÁM!!!
STEJNÝ PŘÍPAD JE, KDYŽ SE PES NA CVIČÁKU VYPRÁZDNÍ. POKUD HO MÁM NA OČÍCH, VŠIMNU SI TOHO A JDU UKLIDIT.
JINÁ VĚC JE, KDYŽ BUDU MÍT PSA NA VOLNO A BUDU KLÁBOSIT NA LAVIČCE S KOLEGOU A ANI JEDEN NEBUDEME VĚDĚT, KDE PSI JSOU A CO DĚLAJÍ. TO JE ŠPATNÝ PŘÍSTUP JAK KE KYNOLOGICKÉ PRÁCI, TAK K MAJETKU KLUBU.
Dana, předsedkyně klubu


proběhla oslava 65. výročí založení klubu 16/9/2017

Září, 2017

Kdo jste byl a zažil, víte, že akce vyšla jak nejlépe to šlo vzhledem na počasí.
Uspořádat setkání cca 70 lidí pod širým nebem u chaty klubu v zahrádkářské kolonii Amerika v týdnu, kdy se Pán Bůh rozhodl doplnit celoroční deficit srážkové vody pro Moravu, to bylo velmi riskantní rozhodnutí.
Byli jsme odvážní, ale hlavně připravení na všechny varianty počasí a proto se akce konala v plánovaném rozsahu:
dopoledne – odborný seminář pro aktivní kynology s rozhodčím panem Matulou,
odpoledne od 15:00 setkání bývalých i současných členů Kynologického klubu Uherský Brod.
První věc, která každého přivítala, bylo zdařile připravené parkoviště pro auta od Petra.
Atmosféru setkání pěkně doplnila živá kapela Mudrlanti, gril obsluhovaný šikovnou paní Šárkou
uspokojil všechny hladové, Karel s Filipem roztáčeli pivo, Vlastik a jeho žena zajistili klobásky a chlebíčky pro účastníky dopoledního semináře, Boženka zazářila jako specialistka na svařené víno, Kamila s Monikou vařily kávy a čaje, Tonda s Danou zajistili víno, na další zdárná léta klubu a zdraví nás všech jsme si připili Kamiliným šampaňským.
Stoly byly plné domácích koláčů od členek klubu a chlebíčků, které vyrobila děvčata z agility.
Hostů, kteří se vydali do naší ne zcela lehce přístupné lokality, si velice vážíme:
starosta Uherského Brodu pan Kunčar,
poslankyně parlamentu ČR paní Balaštíková,
předseda krajské organizace sdružující veškeré sportovce zlínského kraje pan Balaštík,
předsedové okolních kynologických klubů,
žijící předsedové KK UB v jeho historii pan Lysoněk, Kašný, Urblík,
bývalý členové klubu, kteří buď aktivně pracují v už jiných klubech nebo se kynologii nevěnují.
Ve společenské místnosti chaty byla připravená výstava pohárů, fotografií, promítaly se dva filmy
z klubové činnosti.
Mnozí se po letech setkali s kamarády z minulých let, vzpomínalo se na lidi, ale i psy, se kterými zažili vítězství i porážky.
(Vůbec si myslím, že Pan Bůh musí být také kynolog, protože v tom kalném víkendu nám poslal to nejlepší z počasí co se dalo…)
Závěrem chci poděkovat všem členům klubu, kteří se postarali o velmi pěknou oslavu 65 let trvání Kynologického klubu Uherský Brod.
předsedkyně KK UB


Obranářský závod Morkovice

Srpen, 2017

Velký úspěch našeho člena

Roman Kulanovič se z účastnil se svojí Darinkou dne 26.8.2017  Krajského obranářského závodu v Morkovicích. Ve své kategorii SPr2 skončil na 2.místě. Zkusil si také speciální část obran trochu netradičně. Darinka vše zvládla na výbornou. V galerii můžete vidět fotky z tohoto závodu.

Za všechny velká gratulace

Petr


11.6.2017 Bílokarpatské slavnosti

Červen, 2017

na facebooku města Uherský Brod lze najít fotografie z akce.
Sešli jsme se, abychom předvedli ukázky  kynologického výcviku.
Agiliťáci zahájili, tentokrát předvedli celý parkur jako na závodech.
Dana pak zapojila dětské diváky, kteří ji nadšeně následovali na překážkách.
Sporťáci možná překvapili některé naše členy tím, že jsou aktivní ve svém výcviku a s figurantem Zdeňkem Machem se pěkně odvázali.
Při této akci jsme mezi sebou přivítali malého Jakoubka Sedláčka. Kamča nám přichystala pohoštění a pro dětské diváky  upekla perníčky.
Na akci byl přítomen nejstarší člen klubu p. Lysoněk  a nejmladší členka klubu Agátka Pochylá, která se předvedla se svou fenečkou NO Amálkou.
Děkuji všem, kteří jste přišli podpořit své kamaráda a jejich čtyřnohé miláčky.
Boží Ambra


Další úspěchy našich členů

Červen, 2017

Další úspěchy našich členů ve sportovní kynologii:
22.4.17 vykonal Roman Kulanovič se svojí fenou BO Darinkou v Otrokovicích zkoušku dle MZŘ – IPO 2 (stopa,poslušnost,obrana).
7.5.17 vykonal Filip Holomek se svým NO Bakem v Bánově zkoušku dle NZŘ – ZPO 2. Je to nejtěžší obranářská zkouška (trojková poslušnost, obrana na 2 figuranty v přírodním terénu) našeho ZŘ a málokterý pes na ni dosáhne. Gratulujeme.
28.5.17 vykonal Roman Kulanovič se svojí fenou BO Darinkou ve Zlíně-Lhotce zkoušku dle MZŘ – SPr 1 (obrana).
Tímto se připojili k Petrovi Pochylému APr 3, Michalu Kašnému ZZO 1 a Ivošovi Kunhartovi ZM, kteří složili zkoušky v Uh.Brodě 30.4.17.
Děkujeme všem co se zkoušek zúčastnili a dokazují tím, že sportovní kynologie v Uh. Brodě není na úpadku. Na podzim si toto zopakujeme

Petr a Lidka


Zkoušky 30.4.

Květen, 2017

Zkoušky v klubu proběhly dne 30.4.

Zkoušky zahájila naše vedoucí Šárka Pochylá a šest psovodů se psy na nástupu na cvičišti s panem rozhodčím Jaroslavem Matulou. Nejprve nás seznámil s novinkami při posuzování zejména Národních zkoušek a to s tím, že se posuzují stejně náročně  jako zkoušky Mezinárodní a to zejména radostný projev psa s pozorným sledováním psovoda.

Po nástupu následovalo našlapání dvou stop zkoušek ZM a IPO 1, na této zkoušce oba psovodi uspěli. Po těchto dvou stopách následovaly poslušnosti zkoušek ZZO,ZZO 1,ZM,IPO 1,UPr 2,APr-3. Na těchto zkouškách dva psovodi neuspěli.

Po rozestavění zástěn na protilehlé louce začalo posuzování obran těchto zkoušek ZM,IPO 1,APr 3 tyto zkoušky všichni psovodi splnili. Po té následoval oběd, kde jsme si pochutnali na skvělých klobáskách, kofole, kávě, bábovce. Za přípravu zkoušek patří dík opět rodině Pochylých, za skvěle připravenou plochu Arnoštu Urblíkovi, za bábovku Lidce Kadlčíkové a za výpomoc v kuchyni holkám z agility Gabriele a Květě. Po obědě Šárka Pochylá s rozhodčím ukončili zkoušky.

Celé zkoušky provázelo  krásné počasí.

Všem, kteří se podíleli na zkouškách mnohokrát děkuji.

Podívejte se na foto v galerii.

 

Petr


MIMOŘÁDNÁ ČLENSKÁ SCHŮZE V NEDĚLI 23/4/2017 V 10,00 HODIN

Duben, 2017

proběhla za účasti 3 členů výboru klubu a 7 členů, kteří měli  zájem se dozvědět novinky z posledního volebního sjezdu MSKS (naší zaštiťující organizace). Zajímavé věci referoval  místopředseda klubu Petr Pochylý, který se sjezdu zúčastnil.
Dana


proběhla 1. jarní brigáda

Březen, 2017

ve čtvrtek 9/3 úkol pohrabat cvičák a připravit ho ke zmulčování byl splněn.
Za zápis brigádnických hodin do sešitu brigád odpovídají:
za sportovní kynologii Boženka,
za agility Dana.


1. VÝBOROVÁ SCHŮZE V ROCE 2017

Březen, 2017

proběhne v neděli 19.3.2017 od 9,00 hodin na chatě v Americe.
Je to ideální čas pro členy :
– předložit výboru  připomínky nebo podněty ke klubové činnosti
– žádosti
– noví zájemci  podat přihlášky + poplatky
Pokud máte něco k projednání, obraťte se na některého člena výboru: Petr, Filip, Kamila, Vlastik, Dana


Zkoušky 30.4.2017

Březen, 2017

Zkoušky NZŘ a MZŘ v klubu budou dne 30.4.2017  rozhodčí p.Matula a pokud nebude nikdo proti figurant bude Filip Holomek.                                         Vedoucího zkoušek upřesním později ,zájemci z jiných klubů mě můžou kontaktovat na e-mailu p.p.top@o2active.cz  nebo po 18.00 hod na telefonu          602 127 144.

Petr Pochylý