Členská schůze 2022

Únor, 2022

je naplánovaná na neděli 27. března 2022
a měla by se uskutečnit opět ve školní jídelně gymnázia v Uherském Brodě.
Pozvánky budou rozeslány pouze těm ze starších členů, u kterých je malá pravděpodobnost, že ovládají počítač a tuto informaci nejsou schopni získat na www.kkub.cz
Prosím všechny, aby sledovali naše stránky, kdyby došlo k nějaké organizační změně.
Datum bychom neradi měnili.
Mohlo by změnit čas nebo možná místo ( pokud by např. škola nedala souhlas s přítomností tolika cizích lidí pro covid).