jarní společná brigáda sobota 6.6.2020

Červen, 2020

výbor svolává na sobotu 6. června brigádu na cvičák.
Obsah práce: stříhání, sekání, natírání, úklid chaty, odvoz zbytečností na sběrný dvůr.
Sraz v 9:00 hodin
KONKRÉTNÍ POMŮCKY: lopata a hrábě na úpravu povrchu cvičáku = vyrovnání děr.
nůžky na větve = ostříhání živého plotu u kotců, kolem stromů.
DOPLNĚNÁ INFORMACE: po brigádě společné posezení = opékání možné, co vám chutná, vemte s sebou.
Dana


PŘÍSTUP KE CVIČÁKU květen – červen 2020

Květen, 2020

Příjezd autem na cvičák je v tyto dny komplikovaný stavebními pracemi v ulici Na chmelnici.
Nedá se do této ulice vjet od Zbrojovky, musíte vyjet do města na směr výpadovka na Prakšice a tam kolem Lapače dolů projet celý Ružákov a odbočit do lokality Pod zámkem. Vše řídí semafor.
Dana


předběžná blokace termínu pondělí 6/7/2020 – státní svátek

Květen, 2020

agility má možnost v tento den trénovat s trenérkou z Amonry Čebín.
Cvičák bude do 14.30 vyhrazen pro tuto akci.
Po 14.30 bude vše uklizeno a předáno k užití dalším zájemcům o tréninky.
Dana


Rozpis cvičení

Duben, 2020

Po několika dotazech  zveřejňuji rozpis využití cvičáku který bude vyvěšen i na cvičáku.

Zde je seznam

  • PONDĚLÍ- volno
  • ÚTERÝ –     od 16.00 psí školka Dana Straková
  • STŘEDA- od 16.00 Sportovní kynologie
  • ČTVRTEK- volno
  • PÁTEK – od 15.00 Agility pokročilí
  • SOBOTA- do 12.00 Agility pokročilí
  • SOBOTA -od 12.00 Sportovní kynologie začátečníci
  • NEDĚLE- do 14.00 Sportovní kynologie pokročilí
  • NEDĚLE-od 14.00 Agility začátečníci.

V případě dotazů pište nebo volejte

Petr


PSÍ ŠKOLKA jaro 2020 – doplněné informace

Duben, 2020

zájemci o základní výcvik psa se mohou hlásit u paní Strakové na čísle 606 175 667.
Přednostně je tato „školka“ určená pro společenská plemena.
Pro služební výcvik doporučuji kontaktovat předsedu klubu.

DOPLŇUJI INFORMACI O OBSAHU ÚTERNÍCH CVIČENÍ: po reakci jedné zájemkyně o náš výcvik ve psí školce, jsem si uvědomila, že pojem „psí školka“ je trochu zavádějící. Ona zájemkyně hledala vlastně skupinu stejně starých štěňat, která se budou na cvičáku přátelsky pohybovat a navzájem si na sebe zvykat a budou se učit opustit tuto smečku na přivolání.
Už první podmínka = vytvořit skupinu stejně starých psů na určité období je těžké.
Druhá představa klubka 4 – 5 stejně nevychovaných štěňat různých plemen v jeden čas na jednom místě by se asi zvrhla ve zmatené pobíhání psovodů za svými psy.
A třetí zkušenost z takového pobytu na cvičáku: “ To se mohlo moje štěně takhle hrát na sídlišti za barákem se sousedovým psem a nestálo by mne to ani korunu….“
Cílem mého úterního cvičení je naučit psovoda, jak se psem zacházet, pochopit jak se pes nejlépe učí, za jakých podmínek je ochoten zapomenout na hlas PŘÍRODY a vytvořit se svým člověkem TÝM, ve které jeden chápe druhého.
Pokud nechcete znát tyto věci, je pro vás úterní cvičení ztráta času i peněz.
Ale netvrdím, že nenajdete jiného výcvikáře a cvičák, který vám představu štěněcích her splní.

Cena 1 lekce 100,- Kč na místě.
Kynologické cvičiště Amerika.
Každé úterý od 16.00 hodin.
Není nutné být na cvičáku hned ve 16.00
Každopádně bude cvičení cca mezi 16.00 – 18.00 hodinou
Po dobu koronaviru dodržujeme aktuální nařízení vlády.
Např. dnes = pátek 24/4/2020 bychom se mohli setkávat už ve větší skupině a ne jenom 1 trenér + 1 cvičící se psem.


nabídka krmiva

Duben, 2020

běžně se nezabýváme na webovkách našeho klubu nabídkou/ prodejem/ zprostředkováním krmiv pro psy, ALE
dnes dělám výjimku.
Došlo totiž k úhynu psa členky našeho klubu. Epilepsie.
Po psovi velkého plemene majitelům zbylo čerstvě zakoupené krmivo zn. WOLF
originál balení 12kg s kachním masem á 1299,-
originál balení 12kg s jehněčím masem á 1299,-
načaté balení, zbývá cca 9 kg se středomořskými rybami á zbytková cena 1000,-
Nejraději celou nabídku krmení nabídli rodiče naší nezletilé členky za cenu 2.500,-Kč.
Jsou ochotní krmivo dovézt kamkoliv po okrese.
Žádají pouze o první kontakt přes SMS kvůli tomu, že jsou všichni doma a děti velmi těžce nesou rychlý odchod milovaného psa a rodiče je chrání od všech nečekaných vzpomínek na psa.
Mobil 602 529 183, Radek Dlouhý

vyřizuje jednatelka


USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZE DNE 16.2.2020

Březen, 2020

1. Výroční členská ( dále jen VČS) schůze vzala na vědomí zprávy členů výboru o činnosti v roce 2019.

2. VČS vzala na vědomí zprávu předsedy revizní komise za rok 2019.

3. VČS uděluje výboru svolení k tomu, aby přijímal a kladně vyřídil ústní či písemné žádosti členů klubu od zproštění odpracovat 10 brigádnických hodin v roce 2020 pokud nastane těžká životní situace u člena klubu. Ústní žádosti se mají podávat v den konání členské schůze.
Během kalendářního roku pak se přijímají na výboru písemné žádosti od zproštění odpracovat
brigádnické hodiny.

4. VČS podporuje vysílání zájemců o různá školení pořádaná nadřízeným orgánem = MSKS: figurantské či jiné semináře a přezkoušení.

5. VČS rozhodla o další spolupráci s MěÚ v Uherském Brodě: 1 x rok se účastníme veřejné akce, kde budeme prezentovat svou činnost a předvedeme veřejnosti naši práci.

6. VČS potvrdila povinnost pro každého člena odpracovat 10 brigádnických hodin
pro klub za rok.
Pokud člen neodpracuje požadovaný počet, bude hradit do klubové pokladny za neodpracovanou hodinu částku 100,-Kč.

7. VČS potvrdila pravidlo zaplacení členského příspěvku na nastávající kalendářní rok a to tak,
že poplatek bude uhrazen na účet klubu nejpozději do 31.12. právě končícího roku.
Podle takto odeslaných plateb se totiž bude vytvářet vždy seznam členů na následující rok
a na členskou schůzi budou zváni jen ti, kteří si v daném termínu potvrdí prodloužení členství včasnou úhradou na rok následující.

8. VČS vzala na vědomí potřebu upravovat členský příspěvek podle aktuálních odvodů do pokladny nadřízené organizace = MSKS. Pokud se odváděná částka zvedne, bude automaticky upraven i členský příspěvek našeho klubu pro nejbližší období a to tak, aby pokryl navýšení a bude rozumně zaokrouhlen na celé stokoruny.

9. VČS je si vědoma, že je třeba pracovat s veřejností a pro veřejnost, a proto opět v roce 2020 nabídne náš klub komerční kurz pro výcvik začátečníků, kteří se na klub obracejí se žádostí
o základní výcvik psa, ale nechtějí se věnovat kynologickému sportu.

10. VČS ukládá výboru pokusit se zajistit finanční podporu od MěÚ v Uherském Brodě na rok 2020,
popřípadě i jiné granty či dotační programy.

11. VČS doporučuje navázat bližší spolupráci se Středním odborným učilištěm v Uh.Brodě, obor chovatel.


1. agi závody v novém roce Eliška a Kimi

Březen, 2020

v sobotu 29. února 2020 se po delší době (operace nohy u pejska) vydala na závody do Čeladné Eliška Zlámalová.

Závody se konaly ve velké jízdárně Prosper Horse Ranch Čeladná.
Běhalo se na písku.
Trasu stavěl rozhodčí Pavol Roháček.
1. zkouška = (podle Elišky) zbytečný DIS
2. zkouška = 2. místo (bez chyb, ale 2 odmítnutí)

Eliška a její pocity? “ Snad se nán příště zadaří o něco víc a konečně poběžíme čistě, ALE hlavně jsem ráda, že bišonka agility baví.“
Gratulujeme a věříme, že pes je po operaci schopný se zlepšovat a Eli si bude užívat plody své práce na cvičáku.
Dana


výroční členská schůze KK Uherský Brod 2020

Únor, 2020

Schůze se konala 16/2/2020 od 9:00 hodin ve školní jídelně gymnázia v Uherském Brodě.
V tajné volbě byl předsedou zvolen Petr Pochylý.
Výbor je pětičlenný a skládá se z místopředsedy Karla Řezníčka, pokladníka Vlastika Šmída, jednatelky Dany Strakové a hospodáře Ivo Kunharta.
Revizní komise byla zvolena ve složení: Lucie Hadačová, Arnošt Urblík, Roman Kulanovič (tato komise si bude při první příležitosti volit svého předsedu)

zapsala jednatelka klubu Dana Straková


VELIKONOCE S JANOU ZVONKOVOU U NÁS pro koronavir Z R U Š E N O

Leden, 2020

Jana přislíbila na velikonoční sobotu 11.4.2020 celodenní trénink u nás.
Finance jako obvykle.
Počet 8.
Zájemci přihlaste se u Dany.
Agiliťáci – začátečníci ze sobotního odpoledne dejte si tento den také do poznámek a přijeďte se podívat na cvičák.
Od 9:00 do 17:00 hodin budete moci vidět profesionálně vedený trénink. Pokud by zbylo volné místo a někdo se chtěl přidat, bylo by to možné. Diváci/ pozorovatelé nemusí být po celou dobu tréninku. Přijeďte v čase, který se vám hodí. Uvidíte a uslyšíte rady, které se jinak platí a je dosti těžké se dostat do výcvikové skupiny, kterou trenérka Zvonková vede.
Dana


Vánoce 2019-3

Prosinec, 2019

Přání

Prosinec, 2019

Krásné prožití svátků vánočních a šťastný Nový rok přeje všem svým členům výbor KK UB

Petr


Členský příspěvek

Prosinec, 2019

Ještě jednou upozorňuji všechny členy, že je nutné do konce roku uhradit členský příspěvek 400,-Kč/člen na rok 2020 nejpozději tedy do 31.12.2019.Číslo účtu: 000000-1540169389/ 0800

Kdo tak neučiní nebude pozván na výroční členskou schůzi která se bude konat v únoru a bude se volit nový předseda a výbor.

Petr


Revize

Prosinec, 2019

Upozorňuji všechny členy, že 29.12.2019 proběhne revize majetku,kdo má zapůjčené nějaké věci tak je prosím do stanového data vraťte.

Předem děkuji Petr 


ZIMNÍ PŘESTÁVKA V AGILITY TRÉNINCÍCH

Listopad, 2019

Všem agiliťákům se doporučuje zamyslet se nad tréninkovou přestávkou v zimním období.
Přestávka by měla být cca 4-5 týdnů.
Někdo si ji vybere v adventním čase, někdo v lednu.
V tuto dobu se doporučuje zapomenout na agility a prožít čas se psem jinou aktivitou: dlouhé procházky, upevňování vztahu se psem cvičením podle Vita, hry a radost.
Na cvičáku budeme respektovat vaše rozhodnutí necvičit v určitém období.
Každopádně naše „časy“ na rozvrhu hodin cvičáku budou platit stále, jen se v tu dobu bude na cvičáku vyskytovat třeba menší počet agiliťáků.
PROSÍM, ZÁVAZNĚ MI NAHLASTE 21. PROSINEC 2019 U JANY V ĆEBÍNĚ.
Pokud nenaplníme stav do 8 osob, budu nabízet volná místa jiným zájemcům.
Dana


PSÍ ŠKOLKA letos ukončena

Listopad, 2019

V roce 2019 proběhly v našem klubu 2 kurzy pro mladé psy a psovody začátečníky.
Jarní kurz byl 10ti týdenní ( duben, květen a červen) a vedly jej členky klubu: Kamila Sedláčková a Dana Straková.
Po letních prázdninách se kurz otevřel znovu a protože podzim už je skoupý na odpolední světlo, kurz trval pouze 8 týdnů ( září, říjen a část listopadu). Tento kurz vedla Dana Straková.
Cílem takového kurzu je socializovat mladé psy ve větší skupině, psovodům vysvětlit základy výchovy a výcviku psa, poradit lidem jak mají svého psa vidět a chápat a jakou cestou dojdou k výsledku = pohodové soužití se psem v domácnosti.
Všem, kteří prošli „PSÍ ŠKOLKOU“ je dána možnost stát se členem Kynologického klubu Uherský Brod a pokračovat ve výcviku buď ve sportovní kynologii nebo agility.
Absolventi tohoto kurzu jsou „ušetření“ placení vstupního poplatku
(500,-Kč) do klubu při podání přihlášky.
předsedkyně KK


VÝSLEDKY AGILITY ZÁVODY

Listopad, 2019

6.10.2019
Daniela Janků a borderkolie Ami
Dvojzkoušky v Záhlinicích.
Povrch: tráva
Rozhodčí: Karel Havlíček
1. zkouška LA1: 5. místo ze 13
2. zkouška LA1: 6. místo ze 13


Informace předsedkyně klubu

Listopad, 2019

pokud někdo ze členů potřebuje aktuální stanovy MSKS, jsou ke stažení na webu MSKS.
U předsedkyně lze dostat knižní formu (i s razítkem) pro případ, že potřebujete něco pro klub zařizovat a k vyřízení potřebujete přiložit oficiální stanovy.


IMG_20191026_155028

Říjen, 2019

Obranářský speciál

Říjen, 2019

Obranářský speciál Morkovice

Letošní ročník byl pro mě (Petra) a Šárku již druhý  a jak jsme se dozvěděli zúčastnilo se ho zatím nejvyšší počet  závodníků celkem 44.

Opět jsme se přihlásili do druhé nejtěžší kategorie ZVV 3- SPr 3, kde z devíti startujících  Šárka a Jenny obsadila krásné třetí místo a já (Petr a Odeta ) jsem skončil šestí.

Za přípravu děkujeme Milanovi Novotnému  a Zdence Dulovcové.


výborová schůze KK UB

Říjen, 2019

předsedkyně klubu zve členy výboru a členy revizní komise na neděli 3/11/2019 na 10.00 hodin na chatu v Americe.
Témata: přihlášky nových členů + poplatky
zhodnocení zkoušek
příprava výroční členské schůze 2020


PODZIMNÍ CELODENNÍ AGI TRÉNINK S JANOU ZVONKOVOU

Říjen, 2019

neděle 20. října byla v našem klubu nabitá akcemi: sportovka měla zkoušky v areálu cvičáku a agiliťáci zase trénink s Janou Zvonkovou.
Protože obě akce měly již dlouho předem stanovený termín a z toho nejde uhnout ( termín zkoušky se musí hlásit měsíce předem a Janin volný den se hledá skoro rok předem), přijaly jsme my, agiliťačky, pozvání naší členky Štěpánky do Podolí, kde obec umožňuje trénovat na obecní ploše.
Takže jsme převezli překážky z Brodu do Podolí v sobotu.
Za to musíme poděkovat Martinu Míškovi. V neděli jsme si užily báječný den v Podolí: Daniela, Eliška, Radka, Kamila, Štěpánka a Dana. Protože jsme měly ještě volné místo do běžného počtu 8 trénujících, přidaly se k nám dvě agiliťačky z Podolí: Eva a Adélka.
Poprvé jsme trénovaly na nové houpačce z Maďarska a byly jsme spokojené.
Jana pro nás připravila dokonce 4 kola tréninku. Všechny nás moc chválila, jak jsme od poslední společné práce, což bylo v červenci na táboře v Čebíně, udělaly všechny velký pokrok. Samozřejmě, že máme zase nové úkoly, které musíme procvičovat. Cesta k dokonalosti nikdy není u konce.
Štěpánka se o nás moc pěkně postarala, pozvala nás všechny na oběd domů ( v Podolí byly totiž hody a my jsem se fakt měly u Míšků jako na hodech: nudličková polévečka, kuřecí řízek, bramborový salát, vdolečky, kafíčko…mňam).
Při obědě Jana stihla povyprávět zážitky z Austrálie, kde byla 3 týdny a vedla tam seminář pro australské agiliťáky.
Běhaly jsem až do 18.00 hodiny, pak ještě chvilka dotazů a odpovědí,
hledání dalšího možného společného tréninku v Čebíně ( snad nám vyjde sobota 21/12/2019, to by byl moc pěkný vánoční dárek pro nás i naše psy), naložení překážek do dodávky Stani Sedláčka, který byl velmi ochotný a odvezl už za tmy vše na cvičák do Brodu. Děkujeme za tuto podporu.
A den s Janou byl za námi.
Myslím, že mluvím z duše všech brodských agiliťaček, že jsme byly smutné, že už to skončilo. Jana je trenér, kterého nám mohou závidět.
Každá chvilka s ní je pohoda, pozitivní přístup k práci se psem, posun dopředu ve výcviku.
Dana


Obrany 27.10.

Říjen, 2019

V neděli 27.10. přijede na obrany pan figurant Milan Novotný.

Ti členové kteří se chtějí zúčastnit tak mě prosím dejte vědět přes SMS nebo e-mailem.

Tel: 602 127 144

E-mail: p.p.top@o2active.cz

Začátek upřesním později předpokládám v cca 9.00

Petr


Zkoušky

Říjen, 2019

Zkoušky v klubu zahájil rozhodčí p. Radek Severin a vedoucí zkoušek Arnošt Urblík, v 8.00 nástupem u Chaty

Všech sedm psovodu uspělo v těchto zkouškách, ZZ0 Valsťa a Aira, BH-VT Lucka a Viktor,ZVV1 Zuzana a Dowri, ZVV1 Václav aFany, GPr1 Šárka a Jenny, ZVV2 Karel a Lilly, Upr3 Zuzana a Waby.

Za vzorné figurování děkuji Lukášovi Valentovi

Všem psovodům a jejich miláčkům gratuluji a přeji hodně dalších úspěchů. 

Taktéž děkuji všem kteří se podíleli na chodu zkoušek všem velké díííííky.

Fotky ze zkoušek v galerii

Petr


Zkoušky 20.10.

Říjen, 2019

Zkoušky v klubu začínají 20.10.  v  8.00 nástupem u chaty. Vedoucí zkoušek je Arnošt Urblík, rozhodčí Radek Severín  a figurant Lukáš Valenta.

Lukáš přijede na trénink 19.10. v 8.00, kdo má zájem může přijet na obrany.

Veškerý sobotní trénink po domluvě s Danou je zrušen a zakazuje vstup háravým  fenám od čtvrtka 17.10.

Veškeré informace ke zkouškám směřujte na mou osobu Petra Pochylého tel.602 127 144

e-mail: p.p.top@o2active.cz

Petr


IMG_20191006_135714

Říjen, 2019

Velký úspěch naší členky

Říjen, 2019

Dne 4-6.10 se naše členka Šárka Pochylá zúčastnila se svou fenkou Amali Agnite svého prvního velkého závodu Mezinárodního mistrovství MSKS a to v kategorii IGP-1 , kdy z jedenácti přihlášených obsadila krásné šesté místo.

Mooc děkujeme za přípravu a pomoc Milanu Novotnému, Zdeňce Dulovcové a Jaroslavu Markovi

Tímto jí blahopřeji a děkuji za vzorné reprezentování našeho klubu

Petr


agility víkendové akce 28. a 29. září 2019

Září, 2019

sobota 28/9/2019
Štěpánka a borderkolie Jack – závody v Lednici na jižní Moravě:
vítězka ve zkoušce LA1. Je to jejich 3. vítězství ve zkouškách tzv. jedničkách, které jE opravňuje startovat příště ve vyšší kategorii LA2.
Podle vyjádření Štěpánky pan rozhodčí Roháček postavil krásné parkury
a nevadilo ani lehce deštivé počasí.
Voláme 3 x HURÁ tomuto týmu a GRATULUJEME.
Všechny agiliťačky máme radost, protože vítězství jednotlivce posiluje celý kolektiv.
neděle 29/9/2019
Dana a BO tervueren Šanty – neoficiální závody Blansko:
jely jsme „chutnat“ atmosféru prvního velkého závodu (hlavně počet psů, atmosféra, zvuky, ruchy) a vše vyšlo na 1*.
Na rozdíl od Štěpánky jsme měly krásné počasí a všechny běhy byly maximálně bezpečné.
Těšíme se na jaro na první oficiálky.
Dana


Úspěch našich členů

Září, 2019

Dne 28.9. se tři naši členové zúčastnili závodu pod záštitou Krajské Kynologické rady MSKS Zlínského kraje ve Slavičíně.

Závodilo se ve čtyřech kategoriích a to ZZO ,6- závodníků,ZVV 1, -4 závodníci,IGP 1, -4 závodníci, a SPr 3,-9 závodníků.

Naši členové Šárka,Petr a Roma se zúčastnili v kategorii SPr 3, a to Šárka obsadila krásné 3 místo, Roman  4 místo a Petr skončil na 7 místě.

Všem patří velký dík a blahopřejeme k dosaženému výsledku.

Petr


Brigáda

Září, 2019

Chci poděkovat všem za hojnou účast na sobotní brigádě, udělalo se velký kus práce , jak na chatě tak venku na zadní  přístavbě, kde se povedlo vyměnit střechu a na cvičáku ostříhat plot.

Dále se mě ještě podařilo zprovoznit sekačku takže se může zase sekat.

Dík všem

Petr