ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023

Prosinec, 2022

Vážení členové.

Dovolte abych vám připomněl uhrazení členských příspěvků NEJPOZDĚJI do 31.12.2022

Členský příspěvek na rok 2023 se skládá ze dvou položek částky pro klub a poplatku svazu MSKS a je to částka 500,-Kč+260-,Kč celkem tedy 760,-Kč

Příspěvek uhraďte na účet klubu a do poznámek uveďte jméno člena. Číslo účtu: 000000-1540169389/ 0800

Ten kdo do tohoto data neuhradí členské příspěvky bude brán že nechce být nadále členem KK Uh. Brod

Předem děkuji všem za včasné platby

Bližší informace proč taková částka sdělím na členské schůzi která se bude konat v únoru 2023

Petr