členská schůze 2019 proběhla

Únor, 2019

v termínu, na který byla svolána (10. února 2019) a konala se ve školní jídelny gymnázia v Uherském Brodě.
Účast byla hojná. Je to znamení, že členové klubu mají zájem o další pokračování v kynologické práci.
Starší členové mohli kvitovat, že schůze měla klidný průběh, projednávané věci se týkaly výcviku nebo chodu klubu.
Protože někteří členové se omluvili ze schůze (chřipka či jiné zdravotní problémy) těsně před dnem konání, ale zároveň s omluvou oznámili, že poplatek na rok 2019 posílají mimořádně na účet klubu ještě v únoru před termínem ČS, musí výbor počkat na únorový výpis z banky.
Tyto platby dodatečně zaslané na účet přiřadíme ke jménům členů spolku.
Teprve pak může výbor uzavřít seznam členů pro rok 2019 a odeslat jej na sekretariát MSKS a podle toho vypočítat a odeslat příspěvky na účet nadřízeného spolku MSKS.
Jakmile jednatelka odešle Evidenční kartu na MSKS, zpětně obdrží známky pro rok 2019 a pro nováčky i členské průkazy.
Ty budou rozdány na cvičáku podle toho jak se tam budeme na jaře potkávat.
Během schůze byly kontrolovány očkovací průkazy psů, koho Šárka Pochylá upozornila na končící dobu platnosti očkování, nezapomeňte zajít se psem včas k veterináři. Neohrožujte zdraví jiných psů v klubu.
Další informace najdete na nástěnce na cvičáku nebo si přečtěte USNESENÍ z členské schůze r. 2019
předsedkyně