členská schůze Kynologického klubu UB PROBĚHLA

Leden, 2015

Schůze se konala v neděli 8. února v 9,30 na gymnáziu v Uherském Brodě. 
Pozváno bylo 42 členů.
5 z nich již před schůzí oznámilo, že v roce 2015 nechtějí být členy KK UB (D.Bistrá, M.Mahdalová, A. Haluzová, A.Kunovská, P. Libíková)
Ze 37 členů se schůze účastnilo 24, ti všichni mají uhrazeny své poplatky a jsou v roce 2015 členy kynologického klubu Uherský Brod.
Pokud se někdo ze zbývajících 13 členů z vážného důvodu nestihl na schůzi dostavit, má ještě šanci do pátku 13/2/2015 uhradit své příspěvky + brigády na účet klubu. 
Č. účtu naší organizace je 000000-1540169389/0800
Pošlete zároveň e-m na adresu jednatelky
(strakova@gjak.cz) , že touto cestou dodatečně hradíte poplatky.
15/2/2015 uzavírám seznam členů a odesílám ho na sekretariát MSKS do Brna.