drobné časové úpravy v rozpisu cvičení na ploše cvičáku

Březen, 2019

po výborové schůzi konané v neděli 10.března 2019 výbor vyšel vstříc požadavku skupině sportovní kynologie vedené Romanem Kulanovičem a o sobotách jim vyhradil čas pro nácvik a to takto:
v zimním čase ( letos končí 31/3/2019) mají možnost cvičit od 16.00 hodin
v letním čase ( letos od dubna do konce října 2019) jim bude prostor uvolněn od 18.00 hodin
Výjimky mohou nastat v takové soboty, kde už měla skupina agility dlouho dopředu naplánované celodenní tréninky s Janou Zvonkovou, např. velikonoční sobota 20.dubna 2019.
předsedkyně klubu