Informace předsedkyně klubu

Listopad, 2019

pokud někdo ze členů potřebuje aktuální stanovy MSKS, jsou ke stažení na webu MSKS.
U předsedkyně lze dostat knižní formu (i s razítkem) pro případ, že potřebujete něco pro klub zařizovat a k vyřízení potřebujete přiložit oficiální stanovy.