město Uherský Brod podporuje náš klub

Květen, 2012

25.5.2012 předseda našeho klubu podepsal na MěÚ v Uherském Brodě smlouvu na finanční podporu města našemu klubu
ve výši 35.000,-Kč.
Žádost o dotaci byla podána začátkem tohoto kalendářního roku a výbor rozhodl, že částka takto získaná se použije na nákup nových kotců v počtu 9ks.
Proto k radosti z finanční podpory by se měla přidat i odpovědná úvaha ze strany členů klubu, kdy se sejdeme na brigádě a připravíme místa na nové kotce. Je totiž v plánu zbourat staré rozpadlé kotce za chatou a nahradit je novými a na cvičáku doplnit počet nových kotců. Protože terén za chatou je svažitý, bude třeba hodně chlapské síly a stavebních nápadů, jak dobře připravit podloží, na které se nové kotce usadí.
Připomínám, že povinností každého člena je odpracovat 10 brigádnických hodin.( U dětí vypomáhají rodiče.)
Bude to dobrá příležitost splnit si tuto povinnost.
Všechny tyto práce bude organizovat předseda nebo hospodář klubu.
S nápady se obracejte na ně.
Výbor klubu je si vědom, že takto silná finanční podpora od města v době, kdy se šetří na mnoha aktivitách, je mimořádná.
V minulých letech jsme tak vysokou částku nikdy neobdrželi.
Víme, že velký podíl na výši finanční podpory má naše aktivní účast na akci města Den země.
Myslím, že bychom měli poděkovat těm členům klubu, kteří se na průběhu Dnu Země podíleli.
jednatelka KK UB – Dana Straková