JAK SE ZAČÍNÁ V NAŠEM KLUBU, informace pro možné zájemce o členství v klubu

Listopad, 2015

Platí pravidlo 1 + 2:
první návštěva bez psa, podíváte se jak se v klubu cvičí, kdo to vede, jaká je atmosféra při výcviku.
Další dvě návštěvy jsou již se psem, kdy si vyzkoušíte sami na sobě a svém psu, zda vás tato činnost vůbec bude bavit, budete ochotni poslouchat rady trenéra a zda jste schopni svého psa něčemu naučit.
Po těchto dvou „zkušebních“ cvičeních se už musíte rozhodnout, zda chcete pokračovat ve cvičení.
Pokud ano, následuje podání přihlášky a zaplacení poplatků.
Tato informace se týká  všech začátečníků.
Těch, co cvičí s Danou  i těch, kteří začali navštěvovat sportovní kynologii.
Pokud si začátečníci nesplní tuto povinnost, nebudou moci cvičák navštěvovat a nebudou s nimi kluboví výcvikáři dále pracovat.
Přihlášku najdete na těchto stránkách.
Vstupní poplatek: 500,-Kč  je pro každého nováčka stejný ať podává přihlášku v lednu nebo v listopadu.
Roční poplatek člena: 400,-Kč, pokud podává nový člen přihlášku ve druhé polovině kal. roku, členský poplatek je 50%.
Odpracovat brigádnické hodiny: na celý rok je stanovena povinnost odpracovat 10 brig. hodin. Při vstupu do klubu např. v dubnu, se předpokládá, že nový člen odpracuje poměrnou část z 10 hodin podle zbývajících měsíců kal. roku.
Dana