Podzimní zkoušky

Říjen, 2016

Podzimní zkoušky proběhly dne 23.10.2016                                                                                                                                                                                             Nastoupilo 7  psovodů na tyto zkoušky ZM,ZVV 1,Spr 1,Fpr 3,IPO 3

Dle plánu se 7.30 vyrazilo na stopy na louku porostlou jetelinou, dle pana rozhodčího, pana Vávry, spíše těžší terén, ale bohužel jsme v okolí nic vhodnějšího nenašli. Celou stopu ještě zhoršoval nárazový vítr. Stop se z účastnilo 6 psovodů z toho dva na zkoušce neuspěli.                                                 Po malém občerstvení se rozjely poslušnosti, kde jsme viděli krásnou souhru psovodů se psy a všichni členové uspěli, po rozestavění zástěn na přilehlé louce začal p. Vávra s posuzováním obran, kde jsme opět viděli krásnou souhru psovodů se svými čtyřnohými miláčky, zde také všichni uspěli. Poté jsme se odebrali na chatu, kde nás čekalo občerstvení, výborná gulášová polévka, za kterou děkujeme Šárce Pochylé, a výborné buchty od Boženky Bártkové, která nás hostila s pomocnicí Nikčou Pochylou. Zde p. Vávra s vedoucím zkoušek p. Urblíkem ukončili zkoušku a poděkovali všem za korektní vystupování.

Všem, kteří se podíleli na zkouškách, mnohokrát děkuji za hladký průběh.

A další z našich členů Roman Kulanovič se 22.10.2016 z účastnil zkoušek ve Zlíně kde složil zkoušku IPO 1

Petr