PŘEHLED POPLATKŮ V KK Uh.Brod

Červen, 2015

* nový člen platí při vstupu do klubu tzv. vstupní poplatek: 500,-Kč
* roční příspěvek každého člena (stávající i nový) do klubové pokladny: 400,-Kč
* klíč od cvičáku: 50,-Kč
* neodpracovaná brigádnická hodina z počtu 10 hodin/rok   má finanční hodnotu: 100,-Kč
———————————————————————————————-
* při platbách nerozlišuje stáří členů, všichni platí stejně
* při ukončení členství se žádné poplatky nevracejí. Pouze  vrátí-li odcházející člen klíč od cvičáku, dostane zpět zálohu 50,-Kč.