Usnesení ze členské schůze Kynologického klubu Uh.Brod

Únor, 2014

v neděli 16. února 2014 proběhla  členská schůze Kynologického klubu UB

následující text byl jednohlasně odhlasován:

Členská schůze (dále jen Čs) bere na vědomí zprávy předsedy, členů výboru a revizní komise a schvaluje je.
Čs souhlasí s plánem práce na rok 2014, jak bylo uvedeno ve zprávě předsedy a doplněno o návrhy vzešlé z diskuse.
Čs souhlasí s organizací dvou Kousacích dnů v roce 2014.
Čs souhlasí s konáním dvou zkoušek ve klubu: jaro 2014 dle NZŘ, podzim 2014 dle IPO.
Čs bere na vědomí povinnost člena odpracovat 10 brig. hodin za rok  nebo zaplatit 100,- za každou neodpracovanou hodinu.
Čs ukládá pokračovat ve spolupráci s MěÚ Uh.Brod a účastnit se jedné akce města.
Čs ukládá výboru připravit žádost na MěÚ Uh.Brod  o finanční podporu  klubu ve výši 30.000,- .
Čs souhlasí se zvýšením členského příspěvku od roku 2015 na 400,-Kč.
Čs bere na vědomí nutnou velkou opravu sekačky-traktoru Moutfield a  s tím spojený fin. náklad.
Čs bere na vědomí potřebu najít vhodného figuranta pro klub, nejlépe našeho člena. Klub podpoří jeho vzdělávání a zvyšování kvalifikace.