SEZNAM DÁRCŮ = MIMOŘÁDNÁ PLATBA DO POKLADNY KLUBU

Březen, 2016

na nákup sekačky:
Mišková Štěpánka /agility/  500,-Kč
Urblík Arnošt /člen toho času bez psa/ 600,-Kč
Dušan Moštěk 4000,-Kč

výbor děkuje za tyto mimořádné vklady do klubové pokladny