USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 14.2.2016

Únor, 2016
  1. Schůze bere na vědomí zprávu předsedy klubu a jednotlivých členů výboru za rok 2015.
  2. Schůze bere na vědomí zprávu revizní komise za rok 2015.
  3. Výbor může zprostit člena KK od povinnosti odpracovat brigádnické hodiny z vážných důvodů.
  4. Termín jarních zkoušek je 17.4.2016 ( náhradní termín 24.4.2016), termín podzimních zkoušek bude upřesněn na listopad 2016 ( zkoušky dle NZŘ a MZŘ).
  5. Klub vyšle na Zbraslav 1  člena do kurzu figurantů pořádaného MSKS, kurz bude v březnu 2016.
  6. Klub bude na požádání MěÚ Uh.Brod spolupracovat s městem při pořádání  minimálně  jedné akce pro veřejnost.
  7. Nadále trvá povinnost každého člena KK Uh.Brod odpracovat 10 brigádnických hodin za rok, popř. doplatit 100,-Kč za každou neodpracovanou hodinu.
  8. KK UB ukládá výboru postupovat při jednání s MSKS tak, aby KK UB neztratil svou právní subjektivitu.
    odsouhlaseno všemi hlasy