výroční členská schůze KK Uherský Brod

Listopad, 2019

výbor klubu začíná připravovat na únor 2020 výroční členkou schůzi.
Schůze se bude pravděpodobně konat 16/2/2019.
Předsedkyně upozorňuje všechny členy na jeden z bodů Usnesení
ČS z roku 2019, kde bylo odhlasováno následovné:
Členské příspěvky se budou vybírat koncem roku tak, aby do 31/12 byl vždy uzavřen aktuální seznam členů pro následující rok.
Kdo do termínu 31/12
a) neodešle na účet klubu (viz KONTAKTY) nebo
b) nezaplatí hotově u pokladníka klubu (nebo jiného člena výboru)
svůj členský příspěvek, nebude na ČS pozván a nebude s ním počítáno v dalším roce jako se členem.
Prosím berte tuto informaci vážně a můžete od tohoto okamžiku odesílat nebo předávat částku 400,- Kč = roční členský příspěvek na rok 2020.
Pokud nemíníte pokračovat v členství v klubu, je to možné a neodeslání částky bude považováno za vaše rozhodnutí o ukončení členství.
Pokud můžete, upozorněte kolegy z klubu na tento příspěvek.
D. Straková, předsedkyně KK