XI. volební sjezd Moravskoslezského kynologického svazu

Únor, 2017

8.dubna 2017 se uskuteční ve Zbraslavi u Brna sjezd naší nadřízené organizace.
Termín sjezdu byl změněn dodatečně z 1. na 8. 4. sekretariátem MSKS.
Za náš kynlogický klub se zúčastní místopředseda Petr Pochylý, popřípadě náhradník Arnoš Urblík.
Do zadaného termínu (31/1/2017) náš klub podpořil  kandidáta do předsednictva MSKS pana Miroslava Vávru.
Tato kandidatura byla podpořena částí členů ze sportovní kynologie.
Dana